Επιλογή Εγγραφής Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στο τμήμα Νηπιαγωγείου που λειτουργεί εντός του Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251 ΓΝΑ για το νέο Σχολικό Έτος 2014 – 2015.

Δικαίωμα εγγραφής, έχουν τα τέκνα Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των Ε.Δ., που υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ, εφόσον και ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος και συγκεκριμένα εκείνα τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2010 έως και 28/2/2012. Αιτήσεις εγγραφής νηπίων σε Τμήματα του Β/Ν Σταθμού που δεν λειτουργούν, νηπίων δηλαδή που δεν έχουν γεννηθεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν εξετάζονται.

Δείτε περισσότερα.