Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2014 – 2015

Γνωρίζεται ότι οι υποψήφιοι σπουδαστές/στριες ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, που δικαιούνται και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο 251ΓΝΑ τις προβλεπόμενες στην υπ’ αριθμ. 17/2014 ΕΔΥΕΘΑ υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου (τηλ. 210 7463300), για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2014 - 2015, ID: 21466

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Πηγή: http://www.haf.gr/