Αγγλόφωνη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ), αγγλόφωνη Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και αγγλόφωνη Σχολή Αξιωματικών Πληροφοριών είναι οι τελευταίες εξελίξεις αυτή την εποχή στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο αναβαθμίσεως… της παρεχόμενης στρατιωτικής εκπαιδεύσεως. Ο στόχος είναι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα των εν λόγω σχολών και επισκέπτες σπουδαστές αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ε.Δ. φίλιων και συμμάχων χωρών.