Διευκρινιστικές Οδηγίες για τους Υποψηφίους/ες της Σχολής Ικάρων επί της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ