Με θερινή στολή από την ερχόμενη εβδομάδα τα στελέχη των ΕΔ.
Σύμφωνα με σχετική διαταγή η Περιβολή Θερινής στολής θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 5 Μαϊου έως και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014.