Τούρκος Αξιωματικός στο μόνιτορ του CN-235 (εσωτερικό του να ελεγχει και να καταγράφει τα πάντα )
Αλλά επειδή κάποια στιγμή εδώ θα τα πάρουμε στο κρανίο με τους δήθεν ειρηνιστές του Κ@@@ από την ασφάλεια (έτσι πιστεύουν των γραφείων τους ) και θα τους ρωτήσουμε στα ίσα τι αυτοί προτείνουν ;

Δείτε περισσότερα.