Αναφερόμαστε στο τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου που αφορά την εν λόγω παροχή «Υποπαράγραφος Α.4.: Χορήγηση εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης σε ένστολους»:

1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του… Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003 (Α’ 297), όπως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την 31-1-2014, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) με καταστάσεις που συντάσσουν οι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι παρακάτω:

Δείτε περισσότερα.