Λειτουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής Ενημέρωσης Μερισματούχων ΜΤΑ επί Μερισμάτων και ΕΚΟΕΜΑ

Σκοπός της εφαρμογής είναι να δώσει στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας τη δυνατότητα να εμφανίζουν και να κατεβάζουν (download) στον υπολογιστή τους, τα ατομικά τους μηνιαία και ετήσια ενημερωτικά σημειώματα, επί των καταβληθέντων μερισμάτων ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Λειτουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής Ενημέρωσης Μερισματούχων ΜΤΑ επί Μερισμάτων και ΕΚΟΕΜΑ, ID: 21861

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Η σχεδίαση – ανάπτυξη έγινε από το ΓΕΑ/ΚΜΗ, η διαχείριση δεδομένων ανήκει στο ΜΤΑ.

Κάντε κλίκ στην εφαρμογή