"Μπλόκαρε" έργο της ΠΑ το Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1347/2014 απόφασή του, έκρινε ότι δεν μπορούν να κατασκευαστούν δύο συγκροτήματα οικημάτων 18 διαμερισμάτων το καθένα εντός του στρατοπέδου ΣΑΚΕΤΑ της Πολεμικής Αεροπορίας στη περιοχή του Καρέα Υμηττού.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: "Μπλόκαρε" έργο της ΠΑ το Συμβούλιο της Επικρατείας, ID: 21898

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Τα διαμερίσματα αυτά προορίζονταν για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας και ειδικότερα των άγαμων και έγγαμων αξιωματικών με ολιγομελείς οικογένειες

Δείτε περισσότερα.