Το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1347/2014 απόφασή του, έκρινε ότι δεν μπορούν να κατασκευαστούν δύο συγκροτήματα οικημάτων 18 διαμερισμάτων το καθένα εντός του στρατοπέδου ΣΑΚΕΤΑ της Πολεμικής Αεροπορίας στη περιοχή του Καρέα Υμηττού.

Τα διαμερίσματα αυτά προορίζονταν για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας και ειδικότερα των άγαμων και έγγαμων αξιωματικών με ολιγομελείς οικογένειες

Δείτε περισσότερα.