Πόσα θα πάρουν τα στελέχη Ε.Δ. – Σ.Α. και πότε (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)

Στα 500 ευρώ «κλειδώνει» η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των στρατιωτικών – ένστολων σύμφωνα με τη διάταξη που αναμένεται να ενσωματωθεί τελικώς στο πολυνομοσχέδιο.
Δικαιούχοι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά θα είναι όσοι κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2014, είχαν τακτικές αποδοχές 1.500 ευρώ.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Πόσα θα πάρουν τα στελέχη Ε.Δ. - Σ.Α. και πότε (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ), ID: 22162

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Στο νομοσχέδιο, ενσωματώνεται διάταξη η οποία προβλέπει ότι θα χορηγείται χαμηλότερη ενίσχυση (δηλαδή κάτω από 500 ευρώ)…

Δείτε περισσότερα.