ΚΡΙΣΕΙΣ: Τι κάνει νομικά ένας αξιωματικός που αποστρατεύθηκε άδικα; Όλες οι διαδικασίες

Οι κρίσεις ολοκληρώθηκαν κι επειδή είναι βέβαιο ότι πολλοί θεωρούν ότι αδικήθηκαν είναι χρήσιμο το κείμενο που μας έστειλε γνώστης των νομικών διαδικασιών που μπορεί ένας στρατιωτικός να χρησιμοποιήσει.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΚΡΙΣΕΙΣ: Τι κάνει νομικά ένας αξιωματικός που αποστρατεύθηκε άδικα; Όλες οι διαδικασίες, ID: 22150

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

«Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, Νομοθεσία, Διεκδικήσεις»
Οι κρίσεις των αξιωματικών κατά τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις έτους 2014-2015 έγιναν με τις προηγούμενες διατάξεις του Ν. 2439/1996 (219 Α ́) «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις», λόγω της μεταβατικότητας των άρθρων 32 και 91 του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 167).

Δείτε περισσότερα.