Οι κρίσεις ολοκληρώθηκαν κι επειδή είναι βέβαιο ότι πολλοί θεωρούν ότι αδικήθηκαν είναι χρήσιμο το κείμενο που μας έστειλε γνώστης των νομικών διαδικασιών που μπορεί ένας στρατιωτικός να χρησιμοποιήσει.

«Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, Νομοθεσία, Διεκδικήσεις»
Οι κρίσεις των αξιωματικών κατά τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις έτους 2014-2015 έγιναν με τις προηγούμενες διατάξεις του Ν. 2439/1996 (219 Α ́) «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις», λόγω της μεταβατικότητας των άρθρων 32 και 91 του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 167).

Δείτε περισσότερα.