Η ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΩΡΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Α.: 335 Μοίρα – Γεράκια με νύχια Τίγρεων στο Αιγαίο!!

Τολμηρότεροι πέραν των δυνάμεών τους, όπως αναφέρει ο θυρεός της 116 Πτέρυγας Μάχης, τα Γεράκια της 335 Μοίρας ορμούν καθημερινά στο Αιγαίο, έτοιμα να απλώσουν τα ακονισμένα και κοφτερά νύχια…
Τίγρεων που κρύβουν απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Η ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΩΡΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Α.: 335 Μοίρα - Γεράκια με νύχια Τίγρεων στο Αιγαίο!!, ID: 22115

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δείτε περισσότερα.