ΓΕΕΘΑ: Ο νέος θεσμός Υπασπιστή Διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μία πολύ σημαντική οργανωτική αλλαγή και συγκεκριμένα η καθιέρωση της θέσης του «Υπασπιστή Διοίκησης» εισάγεται στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΓΕΕΘΑ: Ο νέος θεσμός Υπασπιστή Διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ID: 22158

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο που εξεδόθη στις 24 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των διατάξεων του σχετικού (άρθρο 11 παράγραφος 5 του Νόμου 2292/1995 [ΦΕΚ 35A΄]), καθιερώνεται θέση «Υπασπιστού Διοικήσεως» στα υπασπιστήρια των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ – ΓΕ (Γενικών Επιτελείων), καθώς και στα υπασπιστήρια των Διοικητών 1ης Στρατιάς – Γ΄ΣΣ (Σώματος Στρατού) – Δ΄ΣΣ – ΑΣΔΥΣ (Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) – ΑΣΔΕΝ (Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού Νήσων) για το ΣΞ (Στρατό Ξηράς), του Αρχηγού Στόλου, των Διοικητών ΔΝΕ (Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης) – ΔΔΜΝ (Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού) και της ΓΕΠΝ (Γενική Επιθεώρηση ΠΝ) για το ΠΝ (Πολεμικό Ναυτικό), του Αρχηγού ΑΤΑ (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας) και των Διοικητών ΔΑΥ (Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης) – ΔΑΕ (Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης) για την ΠΑ (Πολεμική Αεροπορία).

Δείτε περισσότερα.