Στο πλαίσιο ενημέρωσης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου επί της επισκόπησης των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Στόχου του ΓΕΕΘΑ «Επαύξηση της Διαλειτουργικότητας ΕΔ» με την κήρυξη του Έτους 2013 ως «Έτος Τυποποίησης ΕΔ», παρατίθεται, στον κάτωθι σύνδεσμο (link), ο απολογισμός του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τον οποίο αναφέρονται οι πρωτοβουλίες/δράσεις που αναλήφθηκαν κατά το έτος 2013 και επιτεύχθηκε σημαντική εξοικονόμηση δαπανών, η οποία και αναμένεται να αυξηθεί εντυπωσιακά εντός του 2014 με την υλοποίηση διακλαδικών δομών, ως προς τις πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις των ΕΔ.

Περισσότερα εδώ