Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, με την εισαγωγή σε υπηρεσία μεγάλου αριθμού προηγμένων για την εποχή μαχητικών αεροσκαφών και όπλων και την αντίστοιχη εξέλιξη που αυτά επέφεραν στα δεδομένα του αεροπορικού αγώνα, η ΠΑ διέγνωσε την ανάγκη για την δημιουργία των υπηρεσιών και των υποδομών εκείνων που μέσω της παροχής ρεαλιστικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης θα μεγιστοποιούσαν την αξιοποίηση των νέων αυτών μέσων. Έτσι, το 1976 ιδρύεται το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) στα πρότυπα αντίστοιχων δομών των ΗΠΑ που έχαιραν μεγάλης φήμης στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Το ΣΟΤ έκτοτε παρέχει υψηλότατης ποιότητας επιχειρησιακή εκπαίδευση στην αεροπορική τακτική, και η συμβολή του στο ευρύτερο επίπεδο των Ελλήνων Ιπταμένων είναι καθοριστική.

Δείτε περισσότερα.