Επιχειρησιακή αεροπορική εκπαίδευση: Η περίπτωση της Ελλάδος – Μέρος Β’

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, με την εισαγωγή σε υπηρεσία μεγάλου αριθμού προηγμένων για την εποχή μαχητικών αεροσκαφών και όπλων και την αντίστοιχη εξέλιξη που αυτά επέφεραν στα δεδομένα του αεροπορικού αγώνα, η ΠΑ διέγνωσε την ανάγκη για την δημιουργία των υπηρεσιών και των υποδομών εκείνων που μέσω της παροχής ρεαλιστικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης θα μεγιστοποιούσαν την αξιοποίηση των νέων αυτών μέσων. Έτσι, το 1976 ιδρύεται το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) στα πρότυπα αντίστοιχων δομών των ΗΠΑ που έχαιραν μεγάλης φήμης στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Το ΣΟΤ έκτοτε παρέχει υψηλότατης ποιότητας επιχειρησιακή εκπαίδευση στην αεροπορική τακτική, και η συμβολή του στο ευρύτερο επίπεδο των Ελλήνων Ιπταμένων είναι καθοριστική.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Επιχειρησιακή αεροπορική εκπαίδευση: Η περίπτωση της Ελλάδος – Μέρος Β’, ID: 22238

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δείτε περισσότερα.