ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Α. ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΡΙΑ (3) Α/Φ F-16 BLOCK 52+
ΤΡΙΑ (3) Α/Φ M-2000-5
ΤΡΙΑ (3) Α/Φ F-4E
ΤΡΙΑ (3) Α/Φ A-7

Β. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Το πρόγραμμα παρέλασης της Π.Α στην 25η Μαρτίου, ID: 22345

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

ΣΗΜΑΙΑ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (ΟΧΗΜΑ MERCEDES 240 GD)
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ [ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES 240 GD]

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ (ΟΧΗΜΑ MERCEDES 240 GD)

ΣΜΗΝΟΣ PATRIOT

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΟΧΗΜΑ MERCEDES 240 GD)
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ RADAR (RS)
ΟΧΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΟΣ (ECS)
ΟΧΗΜΑ ΚΕΡΑΙΩΝ (AMG)
ΔΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΒΛΗΜΑΤΩΝ (LS)
ΟΧΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TROPO)

ΣΜΗΝΟΣ ΒΛΗΜΑΤΩΝ «CROTALE»

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΟΧΗΜΑ MERCEDES 240 GD)

ΕΝΑ (1) ΟΧΗΜΑ STEYER 680 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΥΟ (2) ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ STEYER ΜΕ RADAR ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CROTALE ΚΑΙ ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ DUMMY

ΣΜΗΝΟΣ «ΒΕΛΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΟΧΗΜΑ MERCEDES 240 GD)
ΠΕΝΤΕ (5) ΟΧΗΜΑΤΑ UNIMOG ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ RADAR (SKYGUARD) – ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝSPARROW ΜΕ ΚΕΝΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΚΑΙ Α/Α ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΤΥΠΟΥ OERLIKON

ΣΜΗΝΟΣ «RHEIMENTAL»

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΟΧΗΜΑ MERCEDES 240 GD)
ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΑMERCEDESUNIMOGΡΥΜΟΥΛΚΑRHEIMENTAL

ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
ΕΝΑΣ (1) ΙΚΑΡΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΝΤΕ (5) ΙΚΑΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΠΤΑ (7) ΑΞΚΟΙ

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΞΚΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΣΜΗΝΟΣ [ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΞΚΟΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΙΚΑΡΟΙ]
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΜΗΝΟΣ (ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΩ)
ΤΡΙΤΟ ΣΜΗΝΟΣ (ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΩ)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ)

ΕΝΑΣ (1) ΔΟΚΙΜΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΝΤΕ (5) ΔΟΚΙΜΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΞΚΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΣΜΗΝΟΣ [ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΞΚΟΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ]

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΜΗΝΟΣ (ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΩ)

ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΥΑ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ – ΜΙΑ (1) ΔΙΜΟΙΡΙΑ 24 ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 31ΜΕΕΔ

ΕΝΑΣ (1) ΑΞΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΜΗΝΟΥΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΔΙΜΟΙΡΙΤΕΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΞΚΟΙ
ΟΥΛΑΜΟΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΑΝΔΡΩΝ