Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος NATOΈναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος (online) πρόσληψης πολιτικού προσωπικού σε θέσεις του ΝΑΤΟ International Staff (IS), του NATO International Military Staff (IMS) και της NATO Communication and Information Agency (NCIA).