Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος (online) πρόσληψης πολιτικού προσωπικού σε θέσεις του ΝΑΤΟ International Staff (IS), του NATO International Military Staff (IMS) και της NATO Communication and Information Agency (NCIA).