Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι το ΚΥΣΕΑ, με την υπ’ αριθμό 1/ Σ.4/7-03-2014 απόφασή του, προέβη:

1.        Στη διατήρηση στη θέση τους των  Αντιπτεράρχων, καθώς και Υποπτεράρχου σε θέση Αντιπτεράρχου, ως εξής:

  ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 (1)       Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Βαΐτση (ΑΜ: 12206), ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Απόφαση του ΚΥΣΕΑ για τις τοποθετήσεις των Αντιπτεράρχων, καθώς και Υποπτεράρχων σε θέση Αντιπτεράρχων, ID: 22499

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

 (2)       Τον Aντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Πέτκο (ΑΜ: 12465), ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

 (3)       Τον Υποπτέραρχο (ΜΗ) Γεώργιο Βορρόπουλο (ΑΜ: 12848), ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ.

 (4)       Τον Υποπτέραρχο(Ι) Χρήστο Χριστοδούλου (ΑΜ: 12471), ως Διοικητή ΔΑΥ.