Μπορεί όλο το ενδιαφέρον να έπεσε στην παραμονή του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας Χρήστου Βαίτση, ωστόσο μετά το “κλείδωμα” της παραμονής του οι “πρωταγωνιστές” είναι όσοι φεύγουν και όσοι βέβαια θα προαχθούν. Από την ΠΑ αποστρατεύονται τέσσερις υποπτέραρχοι οι οποίοι είναι:

•Βασίλης Βρεττός
•Θεόδωρος Μπόμπος
•Λεωνίδας Τσιούτρας
•Κωνσταντίνος Τσομπανικολίδης
•Yποπτέραρχο (ΜΕ) Οικονόμου Γεώργιο

ΤΟ ΣΑΓΕ Έκρινε “Διατηρητέους” τους:        

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Βαΐτση Χρήστο
β. Αντιπτέραρχο (Ι) Πέτκο Γεώργιο
γ. Υποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Χρήστο
δ. Yποπτέραρχο (Ι) Τσαλίκη Αθανάσιο
ε. Yποπτέραρχο (Ι) Δριτσάκο Γεώργιο
στ. Yποπτέραρχο (Ι) Ανδρεσάκη Βασίλειο
ζ. Yποπτέραρχο (Ι) Παρασχόπουλο Γεώργιο
η. Yποπτέραρχο (Ι) Μανωλάκο Ιωάννη
θ. Yποπτέραρχο (ΜΗ) Βορρόπουλο Γεώργιο
ι. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Καμπαλούρη Μιχαήλ
ια. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Φουρλεμάδη Στέφανο
ιβ. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Γρηγορέα Χρήστο

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ: Ποιοι υποπτέραρχοι αποστρατεύθηκαν, ID: 22521

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Πηγή: http://www.epiruscorner.blogspot.gr/