Βέλγοι αεροπόροι θα εκπαιδεύονται στην Ελλάδα

Και το Βέλγιο συζητά να πραγματοποιεί στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία και την Σχολή Ικάρων, μέρος της εκπαίδευσης αέρος των δικών του Ικάρων ή ακόμα και νέων αξιωματικών.

Το μοντέλο  για το οποίο έχουν γίνει οι σχετικές, κατ αρχήν,  βολιδοσκοπήσεις είναι αυτό που σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται στο πλαίσιο της ελληνο-ιταλικής συμφωνίας στην παροχή αεροπορικής εκπαίδευσης.Συνεργασία σε ανάλογο επίπεδο υπάρχει και με την Γαλλία.Από ελληνικής πλευράς  βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η 120 ΠΕΑ, στην Καλαμάτα.

Δείτε περισσότερα.