Και το Βέλγιο συζητά να πραγματοποιεί στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία και την Σχολή Ικάρων, μέρος της εκπαίδευσης αέρος των δικών του Ικάρων ή ακόμα και νέων αξιωματικών.

Το μοντέλο  για το οποίο έχουν γίνει οι σχετικές, κατ αρχήν,  βολιδοσκοπήσεις είναι αυτό που σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται στο πλαίσιο της ελληνο-ιταλικής συμφωνίας στην παροχή αεροπορικής εκπαίδευσης.Συνεργασία σε ανάλογο επίπεδο υπάρχει και με την Γαλλία.Από ελληνικής πλευράς  βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η 120 ΠΕΑ, στην Καλαμάτα.

Δείτε περισσότερα.