Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία, με την οποία παρέχεται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) η δυνατότητα να εισπράξει οφειλόμενα ποσά από το Δημόσιο. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία -μέχρι ποσοστού 80%- δεν θα παρακρατώνται και δεν θα συμψηφίζονται με ποσά που οφείλει το Δημόσιο σε αυτήν από την  εκτέλεση συμβάσεων ή την παροχή υπηρεσιών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει και στις περιπτώσεις εκείνς όπου, μέχρι την έναρξη της ισχύος της, είχαν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωμής και δεν έχουν εξοφληθεί. Επιπροσθέτως η ΕΑΒ εξαιρείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας.

Δείτε περισσότερα.