Στο απόγειο της κρίσης, λίγο πριν δηλαδή αυτή εξελιχθεί σε πολεμική σύρραξη, τα αεροσκάφη καταστολής αεράμυνας θα αναπτυχθούν στο πεδίο της αεροπορικής μάχης 5 με 10 λεπτά πριν τον υπόλοιπο αεροπορικό σχηματισμό με βασικό στόχο τα εχθρικά στοιχεία αεράμυνας που συνιστούν άμεση ή έμμεση απειλή για το κύριο τμήμα των επερχόμενων αεροσκαφών προσβολής. Κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή έκβαση της αποστολής SEAD (δηλαδή την ολοκλήρωσή της σε DEAD -Destruction of Enemy Air Defence) αποτελεί η συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών τόσο για την αναγνώριση του πρωτεύοντα στόχου όσο και για την αντιαεροπορική προστασία που απολαμβάνει αυτός: αναγνώριση των στοιχείων αεράμυνας ώστε να είναι γνωστό αν αυτά δρουν αυτόνομα ή αποτελούν μέρη ενός ευρύτερου αντιαεροπορικού δικτύου

Δείτε περισσότερα.