Λεπτομέρειες για τον σκοπό, τις κατευθύνσεις, τις αρχές αλλά και για την εφαρμογή της Πολιτικής Κυβερνοάμυνας που υιοθέτησε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) αποδεσμεύθηκαν με σκοπό την ενημέρωση για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που «κωδικοποίησε» και ενοποίησε σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο θεωρητικό και λειτουργικό πλαίσιο τις σχετικές ενέργειες και δράσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΕΔ).

Δείτε περισσότερα.