Στην ετήσια έκδοση ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ALMANAC 2012-2013, επισημαίναμε ως «πιο λογική επιλογή», για την κάλυψη της ανάγκης Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) από πλευράς Πολεμικού Ναυτικού, την προμήθεια προσθαφαιρουμένων παλετών εξοπλισμού αποστολής, που θα μπορούσαν να φέρονται από τα αεροσκάφη τακτικών μεταφορών C-27J Spartan. Τέτοιας προσεγγίσεως, σημειώναμε, ήταν και η εισήγηση του ΓΕΑ στην δεκαετία του 1990, επικειμένης της αποσύρσεως των ΑΦΝΣ HU-16B Albatross. Με την παραλαβή και των 4 τελευταίων, από την παραγγελία των 12, C-27J Spartan, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο του ΓΕΑ όσο και του ΓΕΝ.

Δείτε περισσότερα.