Είναι αργά για τα C-27J Spartan;

Στην ετήσια έκδοση ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ALMANAC 2012-2013, επισημαίναμε ως «πιο λογική επιλογή», για την κάλυψη της ανάγκης Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) από πλευράς Πολεμικού Ναυτικού, την προμήθεια προσθαφαιρουμένων παλετών εξοπλισμού αποστολής, που θα μπορούσαν να φέρονται από τα αεροσκάφη τακτικών μεταφορών C-27J Spartan. Τέτοιας προσεγγίσεως, σημειώναμε, ήταν και η εισήγηση του ΓΕΑ στην δεκαετία του 1990, επικειμένης της αποσύρσεως των ΑΦΝΣ HU-16B Albatross. Με την παραλαβή και των 4 τελευταίων, από την παραγγελία των 12, C-27J Spartan, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο του ΓΕΑ όσο και του ΓΕΝ.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Είναι αργά για τα C-27J Spartan;, ID: 22785

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δείτε περισσότερα.