Με ταχύτατους ρυθμούς ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενοι για την περίπτωση έλεγχοι στα μαχητικά τακτικής αναγνώρισης RF-4E Phantom II της 348ης Μοίρας Τακτικής Αναγνώρισης (348 ΜΤΑ), της 110 Πτέρυγας Μάχης και όλα τα αεροσκάφη είναι πλέον επιχειρησιακά διαθέσιμα.

Δείτε περισσότερα.