Εκτός από τον πλου της τουρκικής φρεγάτας και της παραβίασης των Εθνικών Χωρικών Υδάτων “Badirma”, το ίδιο έπραξε και η τουρκική Αεροπορία στην πάγια μέθοδο που εφαρμόζει στο Αιγαίο, με την αποστολή τόσο αεροσκαφών CN-235 όσο και μαχητικών.  Σήμερα 6 τουρκικά F-16 και ΄1 CN-235 πραγματοποίησαν 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 3 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Από τα τουρκικά μαχητικά τα 2 έφεραν οπλισμό και η τουρκική δραστηριότητα εξελίχθηκε στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο

Πηγή: http://www.defencenet.gr/