Μετά την οικονομοτεχνική ανάλυση που αφορούσε στα ελληνικά F-16B30/Β50, ακολουθεί μια αντίστοιχη ανάλυση για τα Mirage 2000. Στο παρόν άρθρο θα αναζητήσουμε λύσεις που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν με ρεαλιστικό κόστος σε διάφορα επίπεδα και μορφές.

Δείτε περισσότερα.