«Αναβάθμιση Παραβιάσεων » απο οκτώ Τούρκικα μαχητικά και δύο CN-235

Τέσσερα από τα  μαχητικά ήταν Οπλισμένα  …Ενώ χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά «Νατοϊκός  σχηματισμός» από Τουρκικά μαχητικά σε παραβιάσεις !

Δείτε περισσότερα.