Συνεχείς αποστολές κοινωνικής προσφοράς από την Πολεμική Αεροπορία

Στο πλευρό των πολιτών βρίσκεται διαρκώς η Πολεμική Αεροπορία, με συνεχείς αποστολές κοινωνικής προσφοράς. Το περασμένο Σάββατο 11 Ιανουαρίου, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα για αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Συνεχείς αποστολές κοινωνικής προσφοράς από την Πολεμική Αεροπορία, ID: 23206

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δείτε περισσότερα.