Επίσκεψη του Α/Α των ΗΠΑ και των Διοικητών των 352SOG και 321STS στη ΔΑΥ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αναλύθηκαν τα οφέλη τής συγκεκριμένης συνεκπαίδευσης.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Επίσκεψη του Α/Α των ΗΠΑ και των Διοικητών των 352SOG και 321STS στη ΔΑΥ, ID: 23229

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δείτε περισσότερα.