Εξαιρετικά εντυπωσιακή είναι η εικόνα, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, που δημιουργούν τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις Τακτικές Ασκήσεις μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) – εκπαιδευτικές δραστηριότητες πεδίου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων το χρονικό διάστημα από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα περίπου του Δεκεμβρίου του 2013.

Δείτε περισσότερα.