Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης βρίσκονται τα είκοσι έξι μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 11,099 δισ. ευρώ που υπογράφηκαν τη «χρυσή τετραετία» 1998 – 2001 όπου ο Αντώνης Κάντας ως αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εξοπλισμών… έσπρωχνε τους φακέλους προς υπογραφή και ο ίδιος γέμιζε με εκατομμύρια τον «κουβά» των προσωπικών του τραπεζικών λογαριασμών στην Ελβετία.

Για τέταρτη ημέρα κατέθετε στους ανακριτές για τις μίζες των εξοπλιστικών ο Α. Κάντας.

Ηδη στα χέρια των εισαγγελικών Αρχών βρίσκεται ο σχετικός πίνακας που αποκαλύπτει το «Εθνος» και βάσει αυτού γίνεται η μαραθώνια απολογία του Αντ. Κάντα.

Οι ανακριτές προσπαθούν να μάθουν πίσω από την κάθε κατασκευάστρια εταιρεία ποιοι ήταν οι Ελληνες αντιπρόσωποι και ποιοι εξ ονόματος αυτών μετέφεραν τις μίζες στον Αντ. Κάντα και φυσικά στους προϊσταμένους του.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Και προγράμματα της Π.Α στα συμβόλαια που έδωσε ο Καντας, ID: 23413

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

προϊσταμένους του.