Σχολείο Διαφυγής Ιπταμένων από την Πολεμική Αεροπορία

Στις 6 και 20 Δεκεμβρίου 2013, ολοκληρώθηκαν το 5ο και το 6ο Σχολείο Διαφυγής Ιπταμένων (ΣΔΙ) αντίστοιχα, στην 31 Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης. Εκπαιδευόμενοι ήταν οι νέοι Ανθυποσμηναγοί της 85ης σειράς Ιπταμένων.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Σχολείο Διαφυγής Ιπταμένων από την Πολεμική Αεροπορία, ID: 23475

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Διαβάστε περισσότερα