19/12/1929 – Ψηφίστηκε ο νόμος 4451 “περί συστάσεως Υπουργείου Αεροπορίας”, ο οποίος υπήρξε το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών για τη δημιουργία ενιαίας και ανεξάρτητης Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού “… είναι η ανωτάτη διοικούσα Αρχή των αεροπορικών δυνάμεων της χώρας…”. Εξάλλου ο μέχρι τότε διαχωρισμός της Αεροπορίας σε δύο κλάδους – Στρατό και Ναυτικό – προκαλούσε σημαντικά λειτουργικά προβλήματα και περιόριζε την εξέλιξη και την ανάπτυξή της.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/