Επίσκεψη της 1ης ΤΑΞΑΣ στην 111 Πτέρυγα Μάχης

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, προσωπικό της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) επισκέφθηκε την 111 Πτέρυγα Μάχης (111 ΠΜ), στο πλαίσιο διεύρυνσης της συνεργασίας, σε επιχειρησιακό επίπεδο, των δύο Μονάδων.
Το προσωπικό της 1ης ΤΑΞΑΣ, ενημερώθηκε για την οργάνωση και την αποστολή της Πτέρυγας.
Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε, ο Διοικητής της 111 ΠΜ, Σμήναρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Επίσκεψη της 1ης ΤΑΞΑΣ στην 111 Πτέρυγα Μάχης, ID: 23612

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Πηγή: http://kranosgr.blogspot.gr/2013/12/1-111.html