12/12/1919 – Αποφασίστηκε η μετονομασία των Μονάδων της Στρατιωτικής Αεροπορίας. Έτσι, το Αεροπορικό Σώμα θα έφερε τον τίτλο “Διεύθυνση Αεροπορικής Υπηρεσίας Στρατιάς”, η 532 Μοίρα τον τίτλο “Α’ Μοίρα Αεροπλάνων”, η 533 “Β’ Μοίρα Αεροπλάνων” και η 534 “Γ’ Μοίρα Αεροπλάνων”.

Πηγή: www.haf.gr