“Μαλλιά κουβάρια” έχουν γίνει οι υπαξιωματικοί της ΠΑ  και η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας. Αιτία οι απόψεις που φέρονται να έχουν οι απόστρατοι της ΕΑΑ για την εξέλιξη των αποφοίτων των Σχολών Υπαξιωματικών . Σύμφωνα μ΄ αυτές οι υπαξιωματικοί θα πρέπει να φθάνουν μέχρι το βαθμό του ανθυπασπιστή.

Δείτε περισσότερα.