9/12/1912 – Ο Υπολοχαγός αεροπόρος Μιχαήλ Μουτούσης πραγματοποίησε από τη Νικόπολη τη δεύτερη επιτυχή αποστολή του στο Μέτωπο Ηπείρου (η πρώτη ήταν 5 Δεκεμβρίου). Με τις παρατηρήσεις του καταρτίστηκαν πρόχειρα σχεδιαγράμματα των οχυρωμάτων και των θέσεων των πυροβολαρχιών στο Μπιζάνι. Το γεγονός προβλήθηκε και από τον τύπο.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/