Διάσωση και ανάδειξη υγροτόπου με τη συμβολή της 133 Σμηναρχίας Μάχης

Με κοινές ενέργειες προχωρούν η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας και η Διοίκηση της 133 Σμηναρχία Μάχης στην προστασία και την ανάδειξη της περιοχής λίμνης Βιγλί Καστελλίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό υγρότοπο στα γεωγραφικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου, του οποίου η πλειοψηφία των αγροτεμαχίων ανήκουν στην κατοχή της 133 Σμηναρχίας Μάχης. Ωστόσο, παρατηρείται το φαινόμενο εναπόθεσης μπαζών και απορριμμάτων από ασυνείδητους, παρόλο που η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας τα τρία τελευταία χρόνια έχει καταβάλλει επανειλημμένες προσπάθειες για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των μπαζών που εναποτίθενται περιμετρικά της λίμνης.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάσωση και ανάδειξη υγροτόπου με τη συμβολή της 133 Σμηναρχίας Μάχης, ID: 23874

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δείτε περισσότερα.