Σαν σήμερα 25/11

25/11/1920 – Αεροσκάφος Breguet 14 της Γ’ Μοίρας Αεροπλάνων της Στρατιωτικής Αεροπορίας, με πλήρωμα τον Υπολοχαγό Δ. Παπαναστασίου και Ανθυπολαχαγό Δ. Πατακιούτη, πραγματοποίησε μια σημαντική αναγνωριστική αποστολή. Χάρη σε αυτή η Στρατιά πληροφορήθηκε για τη δύναμη, τον εξοπλισμό και την οργάνωση των Τούρκων στο μέτωπο της Προύσας, όπου επρόκειτο να επιχειρήσουν τα φίλια στρατεύματα

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Σαν σήμερα 25/11, ID: 23924

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Πηγή: http://www.haf.gr/el/