25/11/1920 – Αεροσκάφος Breguet 14 της Γ’ Μοίρας Αεροπλάνων της Στρατιωτικής Αεροπορίας, με πλήρωμα τον Υπολοχαγό Δ. Παπαναστασίου και Ανθυπολαχαγό Δ. Πατακιούτη, πραγματοποίησε μια σημαντική αναγνωριστική αποστολή. Χάρη σε αυτή η Στρατιά πληροφορήθηκε για τη δύναμη, τον εξοπλισμό και την οργάνωση των Τούρκων στο μέτωπο της Προύσας, όπου επρόκειτο να επιχειρήσουν τα φίλια στρατεύματα

Πηγή: http://www.haf.gr/el/