Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΕ

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΕ. Ο σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση του απολογισμού του έργου της Διοίκησης για το έτος 2013, οι στόχοι για το έτος 2014 και η ανάλυση μειζόνων θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΑΕ, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες, από τον Διοικητή ΔΑΕ, Υποπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας των Μονάδων της.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΕ, ID: 23920

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=8285