6/11/1944 – Το προσωπικό των τριών Ελληνικών Πολεμικών Μοιρών (13ης, 335 και 336), μετά το τέλος των επιχειρήσεων στην Ιταλία, επιβιβάστηκε σε πλοία από το λιμάνι του Τάραντα με προορισμό τον Πειραιά. Η ώρα της επιστροφής στην πατρίδα είχε έλθει. Τρεις ημέρες μετά οι Μοίρες εγκαταστάθηκαν στο Χασάνι (Ελληνικό).

Πηγή: http://www.haf.gr/el/