Παρουσίαση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στη Σχολή Ικάρων

Επίσκεψη στην Στρατιωτική Σχολή Ικάρων στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Δ/ντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Ζαφείρης Τρόμπακας.
Στην επίσκεψη παρουσιάστηκε η ταυτότητα και το προφίλ της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, η δομή της οργάνωσής της, οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος, ενώ, στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα και οι αδυναμίες που συνάντησαν τα μέλη της Ε.Ο.Δ. στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τα θέματα που αφορούν την τακτική και η ψυχολογία της επιχείρησης.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Παρουσίαση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στη Σχολή Ικάρων, ID: 24149

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Αξίζει να σημειωθεί ότι την παρουσίαση παρακολούθησαν όλες οι τάξεις της Σχολής Ικάρων, δηλαδή πάνω από 350 μαθητές.

Πηγή: http://hrt.org.gr