5/11/1942 – Η Έμπεδος Μονάδα Διακίνησης συγχωνεύθηκε με το Αεροπορικό Απόσπασμα Γάζης και αποτέλεσαν τη “Μονάδα Συγκεντρώσεως Ελλην. Βασιλ. Αεροπορίας (ΕΒΑ) Γάζης” (RHAF Depot Gaza). Στη νέα μονάδα θα γινόταν και εκπαίδευση ιπταμένων για τη διατήρηση και βελτίωση της πτητικής τους ικανότητας, με τη διάθεση τριών αεροπλάνων Harvard και δύο Hurricane.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/