Τελετή Παύσης Λειτουργίας του Εργ. Α/Κ & ΕΕΟ – Ενσωμάτωσής του στο ΚΕΑ και Παράδοσης- Παραλαβής Διοίκησης του ΚΕΑ

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, παρουσία του Διοικητή Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχου (Ι) Βασίλειου Βρεττού, η τελετή παύσης λειτουργίας του Εργοστασίου Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Εργ. Α/Κ & ΕΕΟ) και ενσωμάτωσής του στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ).

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Τελετή Παύσης Λειτουργίας του Εργ. Α/Κ & ΕΕΟ - Ενσωμάτωσής του στο ΚΕΑ και Παράδοσης- Παραλαβής Διοίκησης του ΚΕΑ, ID: 24201

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης του ΚΕΑ, από τον Σμήναρχο (ΜΑ) Ιωάννη Γεννηματά στον Ταξίαρχο (ΜΑ) Ιωάννη Θεοδοσουλάκη.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=8203