32η Σύσκεψη του ΝΑΤΟ/Sigint Electronic Warfare Working Group (SEWWG)

Από τη Δευτέρα 21 έως και την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ), η 32η Σύσκεψη του ΝΑΤΟ/Sigint Electronic Warfare Working Group (SEWWG), η οποία διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης και Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Α1).

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: 32η Σύσκεψη του ΝΑΤΟ/Sigint Electronic Warfare Working Group (SEWWG), ID: 24257

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Στην εν λόγω σύσκεψη, συμμετείχαν δεκατρία (13) Κράτη-Μέλη με τριάντα (30) συμμετέχοντες και προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας.

Σκοπός της SEWWG ήταν να αναπτύξει και να βελτιώσει την υποστήριξη του Ηλεκτρονικού Πολέμου, μέσω μεθόδων που εστιάζουν στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των υποσυστημάτων Signal-Intelligence.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=8187