Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης της 7ης ΜΣΕΠ

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην 7η Μοίρα Ελέγχου και Προειδοποίησης (7η ΜΣΕΠ), παρουσία του Διοικητή του 2ου Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (2ο ΚΕΠ), Σμήναρχου (ΕΑ) Γεώργιου Ανδρέου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της 7ης ΜΣΕΠ, από τον Επισμηναγό (ΕΑ) Γεώργιο Τζιλιβάκη στον Επισμηναγό (ΕΑ) Παναγιώτη Ποδηματά.
Στην τελετή παρέστησαν ο Διοικητής της 135 Σμηναρχίας Μάχης, Σμήναρχος (Ι) Σταμάτιος Μυττάκης καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Παράδοση - Παραλαβή Διοίκησης της 7ης ΜΣΕΠ, ID: 24278

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Πηγή: www.haf.gr