21/10/1912 – Ψηφίστηκε ο ν. 4116, σύμφωνα με τον οποίο σε καιρό επιστράτευσης ή πολέμου κατατάσσονταν στον ενεργό στρατό ως ανθυπολοχαγοί του Μηχανικού οι έχοντες δίπλωμα μηχανικού των Γαλλικών Πολυτεχνικών Σχολών ή των ισοδύναμων Σχολών της ημεδαπής ή άλλων κρατών, καθώς και πτυχίο αεροπόρου. Με το μέτρο αυτό εξασφαλιζόταν ικανός αριθμός ετοιμοπόλεμων αεροπόρων για τις ανάγκες των επιχειρήσεων των Βαλκανικών Πολέμων.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/