Το Συμπόσιο, με αφετηρία την εξατομικευμένη ολιστική φροντίδα του ατόμου με καρκίνο, θα προσπαθήσει να καλύψει πολλούς τομείς και πτυχές της νοσηλευτικής ογκολογίας και ταυτόχρονα να αναδείξει τη συνεχή εξέλιξη και πρόοδο που παρατηρείται τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

Περισσότερα εδώ.